GIVING BACK/CHARITY

"Ważne, że możemy ofiarować potrzebującym pomocną dłoń"

Grzegorz Zengota jest ambasadorem ogólnopolskiej fundacji DKMS, która zajmuje się znajdowaniem dawców szpiku i komórek macierzystych, oraz Fundacji Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda, która działa na rzecz wyrównywania szans społecznych wśród dzieci i młodzieży. Angażuje się w akcje prowadzone przed Fundację Falubaz Pomaga oraz Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Na licytacje dla potrzebujących i chorych dzieci przeznacza swój sprzęt sportowy. Wspierał też m.in. stowarzyszenie dla dzieci autystycznych Dalej Razem oraz wiele innych lokalnych inicjatyw.